Đóng

Cách Đăng Ký Với Exness

Bạn chỉ cần một vài phút để tạo tài khoản với Exness. Tất cả những gì bạn cần là một địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi sẽ giải thích về cách đăng ký và đăng nhập vào hồ sơ của bạn.

Đăng Ký Và Đăng Nhập

Để đăng ký, nhấp vào Tài Khoản Mới. Nút này nằm ở góc trên cùng bên phải của trang chủ. Nhập quốc gia cư trú, email và mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Nếu bạn đã có tài khoản Exness, nhấp vào Đăng Nhập bên cạnh Tài Khoản Mới. Nhập địa chỉ email đăng ký và mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Chỉ vậy thôi! Rất dễ để đăng ký và đăng nhập vào Exness. Lưu ý: để có thể thực hiện nạp tiền và rút tiền, bạn phải xác minh tài khoản với số điện thoại di động của bạn. Chỉ như vậy bạn mới có thể truy cập vào toàn bộ các chức năng và tính năng.

Chỉ có thể tạo một tài khoản cho một địa chỉ email. Để tạo hồ sơ mới, bạn cần một email mới nhưng bạn có thể sử dụng cùng một số điện thoại di động. Các tài khoản sẽ vẫn tách biệt, mỗi tài khoản có Khu vực cá nhân, thông tin đăng nhập và mật khẩu riêng.

Cách tạo tài khoản giao dịch với Exness

Quá trình tạo Khu vực cá nhân với Exness rất đơn giản vì bạn chỉ cần có địa chỉ email và số điện thoại.

Một tính năng quan trọng khi đăng nhập Exness là xác minh hồ sơ người dùng. Tính năng này đòi hỏi người dùng điền vào hồ sơ kinh tế và nộp các giấy tờ Xác minh danh tính (POI) và Xác minh địa chỉ (POR).

Thông thường, quá trình xác minh cần tối đa 24 giờ. Sau khi xác minh tài khoản, bạn có thể truy cập đầy đủ các chức năng và tính năng, cũng như có thể nạp tiền bằng một trong các phương thức thanh toán hiện có.

Mức nạp tiền tối thiểu phụ thuộc vào giới hạn thiết lập cho từng loại tài khoản và có thể bạn sẽ cần tính thêm cả những khoản phí tăng thêm (nếu có) của các phương thức thanh toán.

Sau khi đăng ký, tạo tài khoản và nạp tiền theo mức yêu cầu tối thiểu, nhà giao dịch có thể tiếp cận đầy đủ các tính năng và chức năng có trong Khu vực cá nhân.

Tóm lại

Exness đã phát triển một quy trình đăng ký đơn giản, chỉ trong vài phút. Trong quá trình đăng ký, khách hàng tạo một Khu vực cá nhân trong tài khoản giao dịch để có thể giao dịch, rút tiền, phân tích các giao dịch với sự hỗ trợ của các số liệu thống kê.

Quá trình xác minh bao gồm nộp giấy tờ về danh tính, giấy tờ xác minh địa chỉ và điền vào một hồ sơ kinh tế.

Loại tài khoản